Nisan 2016 da Fişmanca Sanat'ta yapılmış bir atöyle çalışmasına aittir.